Sękowa - Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba
Kościół św. Apostołów Filipa i Jakuba w Sękowej uważany jest za jeden z najpiękniejszych polskich zabytków drewnianych. Ta wybudowana na początku XVI wieku świątynia często nazywana jest Perłą Beskidu Niskiego. Wybudowany został z ręcznie ciosanych, modrzewiowych bali pokrytych gontem. Jest to kościół jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Wnętrze jest ubogie, gdyż został on zdewastowany w czasie działań wojennych na przełomie 1914-1915 roku. Drewniany materiał użyto do budowy okopów i na opał. Kościół został jednak zrekonstruowany i dziś możemy zobaczyć tu między innymi późnorenesansowy ołtarz z XVII wieku, kamienną chrzcielnicę z 1522 roku. Wraz z innymi drewnianymi kościołami Małopolski i Podkarpacia w 2003 roku znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.