Park Mużakowski
Park Mużakowski w Łęknicy to jedno z najwybitniejszych osiągnięć europejskiej architektury ogrodniczej XIX wieku. Położony jest na terenie Polski i Niemiec wzdłuż wyznaczającej granicę Nysy Łużyckiej, a jego powierzchnia obejmuje 700 ha (500 ha leży po stronie polskiej). Park założył niemiecki książę Hermann von Pückler-Muskau. Prace nad jego budową rozpoczęły się w 1815 roku, a trwały aż do 1845 roku. Jest to najbardziej znany ogród w stylu angielskim w Polsce. Zachwyca tu jednak nie tylko roślinność, ale również architektura: dwa zamki, oranżeria oraz budowle klasycystyczne. Przez park przebiegają liczne ścieżki piesze, rowerowe i konne. Od 2004 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.