Oświęcim Auschwitz - Birkenau
Muzeum Auschwitz Birkenau to symbol Holocaustu i ludobójstwa dokonanego przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej. Znajduje się na terenie dawnych niemieckich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady w Oświęcimiu oraz sąsiadujących z miastem miejscowościach. W latach 1940-1945 trafiło tu około 1,3 miliona ludzi, z czego aż 1,1 miliona straciło życie, w tym niemal milion Żydów i 150tysięcy Polaków. Więźniowie przetrzymywani byli w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Umierali z głodu, przemęczania, zamordowani przez oprawców, czy też na skutek eksperymentów medycznych przeprowadzanych na osadzonych tu osobach. Wyzwolenia w 1945 roku doczekało jedynie 7,5 tysiąca więźniów.