Kraków - Wawel
Zamek na Wawelu to najwspanialszy zabytek architektury polskiej. W latach 1038 do 1596 był rezydencją polskich królów, a po przeniesieniu stolicy do Warszawy pozostał miejscem ich koronacji i pochówku. Wciąż widać tu ślady jego wspaniałej historii i dawnej świetności.
Na Wawelu dominuje styl renesansowy, który nadał mu król Zygmunt Stary. Wciąż jednak znaleźć można tu ślady wcześniejszych epok: przedromańskiej, romańskiej i gotyckiej.
Od 1978 roku Zamek Wawelski znajduje się na światowej liście zabytków UNESCO.